Prezentace

Varovný informační systém

Systém varování a informování obyvatel

 

Bezdrátový místní informační systém

➔ Zabezpečený šifrovaný datový i verbální přenos

➔ Provoz na individuálních kmitočtech ČTÚ

➔ Rychlá zpětná diagnostika provozního stavu:

       ◾ kapacita baterie

       ◾ otevření krytu

       ◾ síla rádiového signálu

       ◾ informace o odvysílání zprávě

➔ Vysoká kvalita srozumitelnosti verbálního slova

Bezdrátový místní informační systém

Lokální výstražný systém

Lokální výstražný systém

Systémy informují o hrozícím nebezpečí odesláním alarmových zpráv o překročení limitních hodnot

Srážkoměrná stanice

Srážkoměrné stanice monitorují množství spadlých srážek a odesílájí alarmové zpráv o překročení limitních hodnot srážek

 

Princip měření spočívá v pohybu děleného člunku podél osy. Dešťové srážky jsou vedeny ze sběrné nádoby výtokovým otvorem do horní poloviny překlápěcího člunku. Po naplnění poloviny člunku nadefinovaným množstvím srážek dojde k jeho překlopení a začíná se plnit druhá polovina člunku. Každé překlopení je registrováno sepnutím

kontaktu a je zaznamenáno v měřicí stanici. Takto se získá detailní časový průběh srážky.

 

Srážkoměr nevyhřívaný je určen pro měření srážek kapalných v období březen (duben) – říjen (listopad). Srážkoměr vyhřívaný je určen pro měření srážek kapalných, smíšených a pevných (sníh), tedy pro celoroční období.

Srážkoměr

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím