Produkty

Struktura

Hlavní řídící pracoviště (HŘP)

Podružná řídící pracoviště (PŘP)

Ovládací SW aplikace

Vzdálený ovládací SW klient

Koncové akustické prvky

bezdrátové místní infomační systémy (elektronické sirény, 100V rozhlas, mobilní sirény atd.)

Lokální výstražné systémy (hladinoměry, srážkoměry, meteorologické stanice atd.)

LED výstražníky

Radiová síť má topologii hvězdy s centrálním řídícím uzlem a pro zvýšení dosahu mezi Masterem a koncovými prvky může být rozšířena o jednotku převaděče nebo více převaděčů. Při použití více převaděčů v rámci jednoho systému musí mít každý převaděč rozdílný výstupní kmitočet, vstupní kmitočet je u všech převaděčů stejný a slouží k přenosu zpětné diagnostiky o stavu jednotek za převaděči.

 

Komunikace mezi HŘP a PŘP může být po lokální síti (LAN), nebo bezdrátové síti (WLAN). PŘP má stejné ovládací možnosti jako HŘP.

 

Komunikace mezi řídícím pracovištěm a koncovými prvky je plně digitální s využitím nejmodernějšího způsobu kódování, obousměrná a využívá zabezpečený šifrovaný datový i verbální přenos.

Díky těmto parametrům se systém VoiceGuard řadí mezi nejspolehlivější a nejrozšířenější systémy varování a informování (městské rozhlasy) v České republice.

Infrastruktura

Hlavní a podružné řídící pracoviště

Řídící pracoviště jsou složena z vysílací/přijímací technologické skříně (ústředny) a anténního systému, komunikace mezi ústřednou a počítačovou stanicí (odbavovacím pracovištěm) probíhá po datové komunikační sériové lince. Řídící pracoviště má zajištěnou nezávislost na odbavovacím pracovišti. V případě výpadku komunikace ne el. energie je možné odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu umístěné v ústředně.

 

Řídící pracoviště je zálohováno proti výpadku el. energie na dobu min. 72 hod.

VoiceGuard - aplikace

Řídící pracoviště může být vybaveno:

 • Modulem GSM pro odesílání SMS na mobilní telefony
 • Přijímačem JSVV pro spuštění audionahrávek z KOPIS kraje
 • Modul pro integraci technologií třetích stran (např. hladinoměry, detekce čpavku atd.)

Ústředna je fyzicky zabezpečena před vstupem neoprávněných osob. Vstup do systému přes telefon musí být chráněn vstupním kódem Každý vstup do systému prostřednictvím sítě GSM je v systému evidován.

VoiceGuard (SW aplikace)

Ovládat VIS bude možné z PC řídícího pracoviště prostřednictvím SW aplikace VoiceGuard DS. Plnohodnotné ovládání systému lze i přes vzdáleného klienta, kde jsou stejné ovládací prvky, práva i způsob ovládání, jako je tomu u PC řídícího pracoviště

Řídicí ústředna je hlavním centrálním řídicím pracovištěm pro odesílání hlasových relací a výstražných informací systému VoiceGuard Digital Sound. Zároveň přijímá a vyhodnocuje informace o stavu koncových prvků systému. Základní sestava může být doplněna dalšími moduly pro zajištění prostupu z JSVV, nebo GSM. Řídicí aplikace dovolují řídit plně digitální systém.

VoiceGuard - aplikace
 • Ovládací SW aplikace
 • Vzdáleným klientem
 • Mikrofonem z ústředny (hlavní i podružné)
 • Z mobilního telefonu

Místní informační systém

Bezdrátový hlásič s reproduktory (městský rozhlas)

 

malý akustický výkon do 80 W

instaluje se na sloupy veřejného osvětlení (případně nízkého napětí či budovy) v rozestupu 150-200 m od sebe dle okolní zástavby

 

VHODNÝ PRO PŘENOS DELŠÍCH VERBÁLNÍCH HLÁŠENÍ

Slouží primárně k verbálnímu informování obyvatel při vzniku např. mimořádné události nebo pro běžné informování jako městský rozhlas.

V místech, kde není možné využít veřejné osvětlení nebo sloupy NN se používají jiné zdroje napájení např. solární panely, trvalý přívod el. energie z rozvaděčů.

Moderní bezdrátové hlásiče jsou obousměrné (zpětná diagnostika) a plně digitální (rychlý přenos diagnostiky a přenos audia).

 

Zpětnou diagnostikou hlásiče přenáší do řídícího pracoviště např.:

Místní informační systém
 • přítomnost napájecího napětí 230 V
 • aktuální hodnotu napájecího napětí baterie
 • alarmovou informaci stavu tamperu v případě otevření hlásiče
 • informaci o funkčního stavu
 • síla radiového signálu a jiné.

Pro optimální kvalitu ozvučení daných lokalit je možné vzdáleně z ovládacího SW nastavit hlasitost.

Umožňuje nastavení 5 adres: jedné individuální, třech skupinových a jedné generální.

Na bezdrátový hlásič je možné připojit další externí snímače se vstupem 4-20 mA, nebo binární vstup.

Elektronické sirény

- velký akustický výkon od 250–1500 W

- instaluje se na vysoké budovy

 

VHODNÝ PRO PŘENOS VAROVNÝCH TÓNŮ NEBO KRÁTKÝCH VERBÁLNÍCH SDĚLENÍ

 

Slouží primárně k tónovému varování obyvatel v ohrožené oblasti s možností reprodukce mluveného slova. Disponují velkým výkonem a pokryjí varovným tónem oblast řádově několika set metrů až několika kilometrů v závislosti na lokálních akustických podmínkách a zvoleném akustickém výkonu sirény. Vzhledem ke svému výkonu jsou ideální pro reprodukci varovných tónů a krátkých mluvených zpráv.

 

Sirény lze doplnit o rádiový komunikační modul v pásmu 80 MHz pro povelování a diagnostiku, tento modul má plně digitální provoz. Tento modul zajistí možnost ovládání elektronické sirény nejen z lokálního místa (mikrofon uvnitř ústředny), ale i z ovládací SW aplikace VoiceGuard.

Elektrická siréna

Mobilní siréna

Mobilní siréna je vhodná především pro mobilní nasazení. Skládá se z lehké přenosné řídicí jednotky s elektronikou a se speciálně navrhnutými tlakovými reproduktory s jednoduchým připojením a akustickým pokrytím v rozsahu 360°. Rádiová část mobilní sirény s integrovanou elektronikou je uložena v odolném kufříku. Mobilní siréna je napájená z externího zdroje s napětím 12 nebo 24 V přímo z autobaterie nebo ze speciální zásuvky v automobilu.

Kufr s řídicí jednotkou
Kufr s horny
Umístění horn
Dodávka

Lokální výstražný systém

Hladinoměr

Pro monitoring aktuálních stavů vodní hladiny je k Dataloggeru s telemetrickou GPRS jednotkou připojeno čidlo (snímač) vodní hladiny, které provádí měření pomocí ultrazvukových vln odražených od hladiny vody zpět do čidla nebo se hladina snímá např. ponornou sondou. Aby se předešlo zkreslení měřených dat vlivem atmosférických podmínek, zejména rychlých teplotních výkyvů, každé čidlo využívá automatických korekcí ze změny teploty. Hladinoměr je možné připojit k jednotce bezdrátového hlásiče a přenášet data z vodní hladiny po zabezpečené zálohované rádiové infrastruktuře varovného systému.

Hladinoměr

Srážkoměr

Srážkoměrné čidlo disponuje sběrnou plochou 200 cm2, případně 500 cm2 a umožňuje i celoroční provoz (může obsahovat i zařízení pro vytápění). Srážkoměrné čidlo je určené pro měření tekutých i tuhých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku" umístěného pod výtokem nálevky. Jeho překlápěním vznikají pulsy, které zaznamenává připojená registrační jednotka. Déšť nebo roztátý sníh bude protékat otvorem ve středu nálevky do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Připojená telemetrická jednotka bude vypočítávat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak maximální intenzitu deště.

Srážkoměr

Meteostanice

Meteorologické stanice slouží pro měření hodnot jako je teplota počasí, směr a rychlost větru, tlak atd. Dále pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí na území měst, kdy bývají zpravidla doplněny o vozovkový senzor, senzor viditelnosti atd.

 

Cílem provozování těchto stanic je získávání údajů např. o stavu vozovky, aktuálního počasí na rizikových místech a tyto data mohou sloužit pro efektivní údržbu silnic, predikci počasí.

Meteostanice

Meteoradar

Jednoduchý malý přenosný meteorologické radar poskytuje v reálném čase informace o počasí v atmosféře s dosahem až 100 km (200 km). Tento malý lehký meteorologický radar, doplněný radarovým procesorem softwarem, který zobrazuje meteorologická prostorová data v uživatelsky přívětivé grafické

podobě. Kombinace jeho velikosti a nízké ceny znamená široké využití ve vodním hospodářství,

cestovním ruchu, médiích, dopravě, vojenské a civilní obraně, letectví a zemědělství.

Meteoradar

Detekce nebezpečných látek

VoiceGuard nabízí široké využití také průmyslových podnicích, v podnicích s nebezpečným provozem nebo pro monitoring látek v městech. Slouží k detekování jedovatých a zdraví ohrožujících látek jako je chlór (Cl), čpavek (NH3), oxid uhelnatý (CO). Nejčastěji se dají připojit snímače o výstupu 4-20mA. Nedoporučuje se připojovat snímače k velkému množství obousměrných bezdrátových hlásičů z důvodu velkého zatížení. Pouze na vytipované místa s možnou nebezpečnou koncentrací látek (zimní stadion, hlučná ulice, průmyslová oblast).

Detekce

Propojení digitálního povodňového plánu s Varovným a informačním systémem a Lokálním výstražným systémem

Provázání dPP a VIS bude provedeno na základě webového propojení pomocí softwarového komunikačního protokolu, což umožní zobrazování dat o hlasných profilech z lokálního varovného systému v povodňovém informačním systému a digitálním povodňovém plánu obce. Druh zobrazovaných informací o hlásných profilech jako je zobrazení množství srážek, za určitý časový údaj v přehledné grafické podobě, formou grafu, kde bude k dispozici historie srážkového úhrnu.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím