O VoiceGuardu

VoiceGuard - základní charakteristika

VoiceGuard je systém využívaný krizovými pracovníky a bezpečnostními štáby měst, obcí, regionů, krajů, podniků s nebezpečným provozem, složkami Integrovaného záchranného systému ČR, povodí řek a vodních děl. VoiceGuard je představitelem bezdrátového místního informačního systému (BMIS, resp. bezdrátového místního rozhlasu) a systému varování, vyrozumění a informování obyvatel v případě vzniku mimořádných událostí. VoiceGuard využívá různé akustické prvky pro varování a informování obyvatel (bezdrátové hlásiče, elektronické sirény, 100V rozhlasy, …) a pro vyrozumění SMS a emaily. Do systému lze připojit environmentální či jiné snímače (např. hladinoměry, meteorologické stanice, detekce čpavku apod.). Naměřené hodnoty jsou interpretovány v ovládacím SW v grafické mapě a v seznamu zařízení. Komunikace probíhá přes autonomní zabezpečené radiové plně digitální obousměrné síti (Pracoviště – koncový prvek) nebo se využívají sítě operátorů v případě rozesílání SMS a emailů (doplněk systému).

 

Díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových i textových zpráv umožňuje zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob a snižovat materiální škody způsobené mimořádnými událostmi a krizovými stavy.

 

VoiceGuard je možné připojit do celostátního Jednotného systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV).

VoiceGuard

Aktuality

16.6.2022Požární rozhlas Laufen Znojmo

Požární rozhlas Laufen Znojmo

Požadavkem společnosti LAUFEN CZ s.r.o., která je největším výrobcem a prodejcem sanitární keramiky v České republice, bylo ozvučit celý areál závodu Znojmo plně digitálními obousměrnými bezdrátovými hlásiči s digitálním přenosem verbální komunikace.více

9.5.2022Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku

Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku

Předmětem předaného díla bylo modernizovat varovný informační systém, s celkovým počtem 441ks bezdrátových hlásičů, které budou komunikovat po digitální radiové infrastruktuře s vysílacím pracovištěm.více

24.1.2022Dodávka a montáž požární sirény na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice

Dodávka a montáž požární sirény na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice

Pro Společnost Čepro (neboli české produktovody), která se zabývá skladováním a distribucí benzinu a nafty, jsme dodali a nainstalovali moderní elektronickou sirénu.více

3.1.2021Modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO) statutárního města Ústí nad Labem

Modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO) statutárního města Ústí nad Labem

Dne 10.6.2020 jsme zahájili realizaci nového plně digitálního varovného systému obyvatel ve statutárním městě Ústí nad Labem.více

22.11.2020I/13 Horní Hrad – meteostanice

I/13 Horní Hrad – meteostanice

Od 31. 8. 2020 do 29. 10. 2020 jsme pro Ředitelství silnic a dálnic úspěšně zrealizovali silniční meteostanici.více

11.10.2020Varovný a informační systém v areálu společnosti BorsodChem MCHZ

Varovný a informační systém v areálu společnosti BorsodChem MCHZ

Naše společnost na konci srpna 2020 dodala a nainstalovala 5ks elektronických sirén včetně autonomní plně digitální obousměrné infrastruktury.více

19.8.2020Meteorologická stanice – Vlachova Lhota

Meteorologická stanice – Vlachova Lhota

Na jaře roku 2020 jsme pro státní podnik Povodí Moravy dokončili výstavbu moderní meteorologické stanice, která se nachází ve Vlachově Lhotě ve Zlínském kraji.více

27.7.2020Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro město Olomouc

Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro město Olomouc

Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro statutární město Olomouc před povodněmi je největším projektem v oblasti varování a informování obyvatelstva na území České republiky. Díky své náročnosti bude projekt probíhat po dobu 3 let.více

Historie

  • 2001 začátek vývoje bezdrátových varovných systémů
  • 2010 Colsys se věnuje dodávkám a instalacím varovných vystémů
  • 2014 vznik systémů VouceGuard
  • 2016 upgrade systému na plně digitální VoiceGuard DS

Dotace

V České republice i ve státech Evropské unie jsou systémy varování a informování podporovány z evropských strukturálních fondů. Výše dotace je 50%

Certifikace

Certifikace
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001