VoiceGuard

VoiceGuard - základní charakteristika

VoiceGuard je systém využívaný krizovými pracovníky a bezpečnostními štáby měst, obcí, regionů, krajů, podniků s nebezpečným provozem, složkami Integrovaného záchranného systému ČR, povodí řek a vodních děl. VoiceGuard je představitelem bezdrátového místního informačního systému (BMIS, resp. bezdrátového místního rozhlasu) a systému varování, vyrozumění a informování obyvatel v případě vzniku mimořádných událostí. VoiceGuard využívá různé akustické prvky pro varování a informování obyvatel (bezdrátové hlásiče, elektronické sirény, 100V rozhlasy, …) a pro vyrozumění SMS a emaily. Do systému lze připojit environmentální či jiné snímače (např. hladinoměry, meteorologické stanice, detekce čpavku apod.). Naměřené hodnoty jsou interpretovány v ovládacím SW v grafické mapě a v seznamu zařízení. Komunikace probíhá přes autonomní zabezpečené radiové plně digitální obousměrné síti (Pracoviště – koncový prvek) nebo se využívají sítě operátorů v případě rozesílání SMS a emailů (doplněk systému).

 

Díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových i textových zpráv umožňuje zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob a snižovat materiální škody způsobené mimořádnými událostmi a krizovými stavy.

 

VoiceGuard je možné připojit do celostátního Jednotného systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV).

VoiceGuard

Aktuality

15.12.2023Instalace moderního varovného a informačního systému v chemickém závodu Synthomer

Instalace moderního varovného a informačního systému v chemickém závodu Synthomer

Pro společnost Synthomer jsme dokončili instalaci moderního varovného a informačního systému, který zvyšuje bezpečnost a ochranu v jejich chemickém areálu a jeho okolí.více

16.11.2023Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko

Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko

V listopadu jsme dokončili instalace Varovného informačního systému pro osm obcí v rámci Mikroregionu Podralsko. Tato akce navazuje na úspěšné instalace provedené v této lokalitě dříve.více

10.11.2023Výstavba varovného informačního systému a lokálního varovného systému pro město Rožnov pod Radhoštěm

Výstavba varovného informačního systému a lokálního varovného systému pro město Rožnov pod Radhoštěm

V Rožnově pod Radhoštěm jsme instalovali nový varovný a informační systém. Počet koncových prvků se tím zvýšil z 66 na celkových 111, a to nejen v centru, ale především v odlehlých částech města.více

31.10.2023Protipovodňová opatření ve městě Ostrava

Protipovodňová opatření ve městě Ostrava

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“. Jako zhotovitel jsme měli čest spolupracovat s městem Ostrava na tomto inovativním pilotním projektu, který posiluje ochranu města před povodněmi.více

30.10.2023Varovný a informační systém města Blanska získal nový impulz díky dotaci

Varovný a informační systém města Blanska získal nový impulz díky dotaci

Město Blansko nedávno zahájilo instalaci moderního varovného a informačního systému, který byl financován díky dotaci z Operačního programu životního prostředí.více

21.8.2023Modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice

Modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice

S hrdostí oznamuje dokončení projektu modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice. Díky naší práci a finanční podpoře z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) byl zastaralý analogový varovný a informační systém nahrazen plně digitálním řešením.více

31.12.2022Rekonstrukce informačních systémů SOA a SVV v UNIPETROL Litvínov

Rekonstrukce informačních systémů SOA a SVV v UNIPETROL Litvínov

Účelem tohoto výjimečného projektu byla modernizace, rozšíření a konsolidace systémů ozvučení areálu (SOA) a systém u varování a vyrozumění (SVV) v jeden moderní varovný informační systém (VIS), který bude pracovat na principu současného SOA.více

16.6.2022Požární rozhlas Laufen Znojmo

Požární rozhlas Laufen Znojmo

Požadavkem společnosti LAUFEN CZ s.r.o., která je největším výrobcem a prodejcem sanitární keramiky v České republice, bylo ozvučit celý areál závodu Znojmo plně digitálními obousměrnými bezdrátovými hlásiči s digitálním přenosem verbální komunikace.více

9.5.2022Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku

Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku

Předmětem předaného díla bylo modernizovat varovný informační systém, s celkovým počtem 441ks bezdrátových hlásičů, které budou komunikovat po digitální radiové infrastruktuře s vysílacím pracovištěm.více

24.1.2022Dodávka a montáž požární sirény na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice

Dodávka a montáž požární sirény na skladě PHL ČEPRO, a.s., Hněvice

Pro Společnost Čepro (neboli české produktovody), která se zabývá skladováním a distribucí benzinu a nafty, jsme dodali a nainstalovali moderní elektronickou sirénu.více

3.1.2021Modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO) statutárního města Ústí nad Labem

Modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO) statutárního města Ústí nad Labem

Dne 10.6.2020 jsme zahájili realizaci nového plně digitálního varovného systému obyvatel ve statutárním městě Ústí nad Labem.více

22.11.2020I/13 Horní Hrad – meteostanice

I/13 Horní Hrad – meteostanice

Od 31. 8. 2020 do 29. 10. 2020 jsme pro Ředitelství silnic a dálnic úspěšně zrealizovali silniční meteostanici.více

11.10.2020Varovný a informační systém v areálu společnosti BorsodChem MCHZ

Varovný a informační systém v areálu společnosti BorsodChem MCHZ

Naše společnost na konci srpna 2020 dodala a nainstalovala 5ks elektronických sirén včetně autonomní plně digitální obousměrné infrastruktury.více

19.8.2020Meteorologická stanice – Vlachova Lhota

Meteorologická stanice – Vlachova Lhota

Na jaře roku 2020 jsme pro státní podnik Povodí Moravy dokončili výstavbu moderní meteorologické stanice, která se nachází ve Vlachově Lhotě ve Zlínském kraji.více

27.7.2020Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro město Olomouc

Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro město Olomouc

Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro statutární město Olomouc před povodněmi je největším projektem v oblasti varování a informování obyvatelstva na území České republiky. Díky své náročnosti bude projekt probíhat po dobu 3 let.více

Historie

  • 2001 začátek vývoje bezdrátových varovných systémů
  • 2010 Colsys se věnuje dodávkám a instalacím varovných vystémů
  • 2014 vznik systémů VouceGuard
  • 2016 upgrade systému na plně digitální VoiceGuard DS

Dotace

V České republice i ve státech Evropské unie jsou systémy varování a informování podporovány z evropských strukturálních fondů. Výše dotace je 50%

 

Proč systém pořizovat?

 

Proč si města a areály s nebezpečným provozem pořizují koncové prvky varování, jako je varovný a informační systém:

 

· Bezpečnost a ochrana: Varovný systém umožňuje rychlou a efektivní reakci na různé nebezpečné situace, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo jiné mimořádné události. Tím chrání životy a majetek lidí.

 

· Rychlá informace: Varovný systém umožňuje okamžitě informovat obyvatele o hrozbách a rizicích, což jim dává čas reagovat a přijmout opatření k ochraně sebe a svých blízkých.

 

· Zvýšení povědomí: Varovné systémy také přispívají k zvýšení povědomí o potenciálních nebezpečích a rizicích, což může vést k lepší připravenosti a prevenci.

 

· Automatické sledování: S moderními technologiemi lze varovné systémy integrovat do senzorů a dalších zařízení, což umožňuje automatické sledování různých situací a okamžité varování v případě potřeby.

 

Možnosti financování:

· Vlastní peněžní prostředky

· Státní spoluúčast

· Evropské dotace (výše 50 %)

· PPP projekt

Certifikace

Certifikace
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001