Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek

9.5.2022

Předmětem předaného díla bylo modernizovat varovný informační systém, s celkovým počtem 441ks bezdrátových hlásičů, které budou komunikovat po digitální radiové infrastruktuře s vysílacím pracovištěm. Ve městě Frýdku-Místku a v jeho městských částech Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice, součástí projektu bylo i zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek.

 

Tento systém je napojený na JSVV a bude varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak napomáhá snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel.

 

Dále systém umožňuje integraci stávajících hladinoměrů a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě překročení mezních hodnot neprodleně a automaticky informuje dotčené orgány.

Bezdrátový hlásič
Bezdrátový hlásič
Bezdrátový hlásič