Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro statutární město Olomouc před povodněmi

19.8.2020

Projekt „Modernizace varovného a informačního systému ochrany pro statutární město Olomouc před povodněmi“ je doposud největším projektem v oblasti varování a informování obyvatelstva na území České republiky jak z hlediska finanční (více než 60 mil. Kč bez DPH), tak co do množství a typu akustických koncových prvků varování. Předmětem díla je 1832 kusů plně digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů či propojení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

 

Cílem projektu je zásadní zvýšení užitné hodnoty a využitelnosti varovného a informačního systému při mimořádných událostech, ale i pro méně krizovou komunikaci s obyvatelstvem na veřejných prostranstvích. Hlavním přínosem bude vysoká srozumitelnost verbálních informací, nezávislost celého systému na sítích operátorů (nemají dostatečné zálohování při výpadcích elektrorozvodné sítě) a dále schopnost zjišťovat provozní stav akustických prvků (sirén a hlásičů) na řídícím centru díky zálohované digitální obousměrné radiokomunikační infrastruktuře.

 

Současný systém realizovaný prostřednictvím elektronických sirén je vhodný pouze pro varování obyvatelstva (varovný signál, případně některá ze 7 zpráv přednastavených v siréně) není však vhodný pro informování obyvatelstva a předávání verbálních informací na veřejná prostranství. Stávající radiokomunikační infrastruktura také neumožňuje přenášet informace o provozním stavu sirén a uživatel tak nemá žádné informace, zda jsou koncové akustické prvky plně funkční. Sítě mobilních operátorů nejsou pro takové krizové systémy vhodné vzhledem k nízké odolnosti při mimořádných událostech, tak i s ohledem na provozní náklady.

 

Jelikož se jedná o robustní instalaci, bude se tento projekt instalovat po dobu 3let a pevně věříme, že zákazník bude s naší prací spokojen tak, jako v předchozích případech.