Modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice

21.8.2023

S hrdostí oznamuje dokončení projektu modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice. Díky naší práci a finanční podpoře z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) byl zastaralý analogový varovný a informační systém nahrazen plně digitálním řešením.

 

Co nového přinášíme:

 

Digitální Transformace: Zastaralý analogový systém byl nahrazen moderním a plně digitálním systémem, což znamená větší spolehlivost, rychlost a efektivitu v přenosu varování a informací obyvatelům města.

 

Rozšíření Pokrytí: Rozšíření obousměrných hlásičů do dosud neozvučených míst znamená, že v případě potřeby budou obyvatelé mít okamžitý přístup k důležitým informacím bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

 

Zvýšení Bezpečnosti: Nový systém zvyšuje bezpečnost občanů města v případě mimořádných událostí, jako jsou povodně, požáry či jiné nebezpečné situace, a umožňuje rychlou reakci a koordinaci městských orgánů.

 

Inovativní Technologie: Použití moderních technologií zajišťuje snadnou správu a údržbu systému, což minimalizuje možné výpadky a zajišťuje dlouhodobou udržitelnost.

Modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice
Modernizace varovného a informačního systému pro město Dačice