Protipovodňová opatření ve městě Ostrava

31.10.2023

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“. Jako zhotovitel jsme měli čest spolupracovat s městem Ostrava na tomto inovativním pilotním projektu, který posiluje ochranu města před povodněmi.

 

Naše společnost byla odpovědná za dodávku, instalaci a oživení 88 ks elektronických sirén a vybudování nové rádiové infrastruktury s KPPS2 na území města. Velkou výzvou bylo využití technologie DMR, která umožňuje spolehlivý přenos informací v nouzových situacích.

 

Jsme hrdí na to, že jsme mohli přispět k zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku v Ostravě prostřednictvím moderních protipovodňových opatření.

Protipovodňová opatření ve městě Ostrava
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava