Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko

16.11.2023

V listopadu jsme dokončili instalace Varovného informačního systému pro osm obcí v rámci Mikroregionu Podralsko. Tato akce navazuje na úspěšné instalace provedené v této lokalitě dříve.

 

Celkem bylo nainstalováno 301 plně digitálních obousměrných hlásičů, které umožňují efektivní komunikaci s obyvateli v případě mimořádných událostí. Tímto krokem obce úspěšně přešli z analogových systémů na moderní digitální technologii, což zvyšuje spolehlivost a efektivitu našeho varovného systému.

 

Jako součást této akce byl realizován i Lokální výstražný systém, který zahrnuje dodávku a instalaci hladinoměrů, srážkoměrů a meteostanic. Tyto prvky umožňují rychlou a přesnou monitoraci lokálních podmínek a včasnou výstrahu v případě povodní, extrémního počasí nebo jiných rizikových situací.

Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko
Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko
Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko