Výstavba varovného informačního systému a lokálního varovného systému pro město Rožnov pod Radhoštěm

15.2.2023

V Rožnově pod Radhoštěm jsme instalovali nový varovný a informační systém. Počet koncových prvků se tím zvýšil z 66 na celkových 111, a to nejen v centru, ale především v přillehlých částech města.

Původní varovný systém z roku 2012 byl stále funkční, ale technicky zastaralý. Množství stávajících koncových prvků nepokrývalo celé území ohrožené povodňovým rizikem. Nových 111 bezdrátových hlásičů je rozmístěno po celém městě a současně je varovný systém napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel. Nyní systém pokrývá i odlehlé části města. Mnohdy zde rozhlas buď nebyl vůbec slyšet nebo nebylo možné mluvenému slovu rozumět. Město má nyní možnost efektivně varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události.

Řídicí aplikace
Bezdrátový hlásič