Instalace moderního varovného a informačního systému v chemickém závodu Synthomer

15.12.2023

Pro společnost Synthomer jsme dokončili instalaci moderního varovného a informačního systému, který zvyšuje bezpečnost a ochranu v jejich chemickém areálu a jeho okolí. Tento systém zahrnuje širokou škálu technologií, včetně elektronických sirén, obousměrných bezdrátových hlásičů a napojení na vnitřní rozhlasy, vše zálohované pro nepřetržitý provoz po dobu 72 hodin. Dalším prvkem jsou vnější výstražníky v okolí areálu, které zvyšují bezpečnost v blízkém okolí.

 

Tento projekt byl zásadním krokem ve zvyšování bezpečnosti v rámci provozu chemického závodu Synthomer v České republice. Zavedení těchto moderních systémů umožňuje rychlou a efektivní reakci na nebezpečné situace a minimalizuje riziko jak pro pracovníky v areálu, tak i pro okolní komunitu.

 

Jedním z klíčových prvků nového systému je elektronická siréna, která je schopna okamžitě vyhlásit varování v případě nouze. Díky obousměrným bezdrátovým hlásičům mohou pracovníci v areálu okamžitě a snadno komunikovat a poskytovat informace o situaci záchranným týmům. Napojení na vnitřní rozhlasy umožňuje bezprostřední šíření důležitých informací a pokynů v rámci budov areálu, což zlepšuje koordinaci a reakční časy. Systém je navíc zálohován pro nepřetržitý provoz po dobu 72 hodin, což zajišťuje, že i v případě výpadku elektrické energie nebo jiných potíží bude bezpečnostní infrastruktura stále plně funkční.

 

Tato investice do bezpečnostního systému je důkazem závazku společnosti Synthomer k ochraně životů, majetku a životního prostředí. Moderní technologie a systémy hrají klíčovou roli v minimalizaci rizik a zajištění rychlé a efektivní reakce na případné nebezpečné situace.

Instalace moderního varovného a informačního systému v chemickém závodu Synthomer
Instalace moderního varovného a informačního systému v chemickém závodu Synthomer
Instalace moderního varovného a informačního systému v chemickém závodu Synthomer