Rekonstrukce informačních systémů SOA a SVV v UNIPETROL Litvínov

31.12.2022

Účelem tohoto výjimečného projektu byla modernizace, rozšíření a konsolidace systémů ozvučení areálu (SOA) a systém u varování a vyrozumění (SVV) v jeden moderní varovný informační systém (VIS), který bude pracovat na principu současného SOA.

 

Předmětem díla byla tvorba realizačního projektu, dodávka, provedení prací a služeb související s realizací investiční akce ve všech profesních činnostech až po uvedení do trvalého provozu.

 

Varovným informační systém areálu se skládá z mnoha různých koncových prvků varování, sloužící primárně k zvukovému vyrozumění zaměstnanců a osob v areálu Orlen Unipetrol Litvínov a okolí v případě nebezpečí. Systém zároveň umožňuje pomocí světelných výstražníků regulaci dopravy v zóně havarijního plánování. Záložní redundantní vysílací pracoviště navíc zajišťuje naprostou spolehlivost a stabilitu.

Rekonstrukce informačních systémů SOA a SVV v UNIPETROL Litvínov
Rekonstrukce informačních systémů SOA a SVV v UNIPETROL Litvínov
Rekonstrukce informačních systémů SOA a SVV v UNIPETROL Litvínov