Varovný a informační systém v areálu společnosti BorsodChem MCHZ

19.8.2020

Naše společnost na konci srpna 2020 dodala a nainstalovala 5ks elektronických sirén včetně autonomní plně digitální obousměrné infrastruktury. Součástí dodávky bylo také řídicí a ovládací pracoviště, které zajišťuje dohled a ovládání celého systému. Instalace proběhla v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Ostrava), která se zabývá chemickou výrobou a nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

 

V rámci optimalizace havarijní připravenosti a zvýšení informovanosti zaměstnanců i obyvatelstva v blízkosti areálu se společnost rozhodla pro instalaci nového systému varování a vyrozumění, který splňuje náročné požadavky a současné trendy v případě vzniku mimořádných událostí.

Elektronická siréna
PC