Modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO) statutárního města Ústí nad Labem

19.8.2020

Dne 10.6.2020 jsme zahájili realizaci nového plně digitálního varovného systému obyvatel ve statutárním městě Ústí nad Labem. Většinu nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Nový systém nahradí zastaralý jednosměrný analogový systém a bude rozšířen do lokalit, kde stávající systém chyběl.

 

Realizace je rozdělena na dvě etapy. První etapa byla předána a ukončena k 30.11.2020 a druhá etapa bude zahájena v roce 2021, jakmile klimatické podmínky dovolí.

 

Jedná se o druhý největší projekt Varovného informačního systému v České republice (největší je realizován v Olomouci) budovaném na radiové plně digitální obousměrné infrastruktuře, přes kterou komunikují koncové prvky varování (obousměrnými bezdrátovými hlásiči) a výstražníky s řídicím a ovládacím pracovištěm vybudovaném na městské policii.

Umístění BH na VO