Varovný informační systém Zoo Ústí nad Labem

Cílem zakázky pro Zoo Ústí nad Labem bylo vybudování varovného informačního systému uvnitř celého areálu Zoologické zahrady. Pro tento systém byly použity digitální obousměrné bezdrátové hlásiče s digitálním přenosem verbální komunikace. Reproduktory připojené k hlásičům byly navrženy tak, aby nezasahovali do výběhů zvířat.

 

Systém je napojen i na městskou infrastrukturu varování a informování obyvatelstva při případné havárii a tudíž bude Zoo včas informována o možném nebezpečí pro zvířata i návštěvníky.